Γιαλούσα Βιβλιοπωλείο ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σε μια εποχή κυριαρχίας των υπεραγορών, αγαθών και βιβλίων, πάμε ενάντια στο ρεύμα. Ο πολιτισμός και οι ποιητές μας είναι η εγγύηση ότι θα υπάρχουμε σ’ αυτό τον τόπο και στο μέλλον, όχι απλώς ως ισοπεδωμένοι καταναλωτές, αλλά ως Έλληνες και ελεύθεροι πολίτες.